MEY
   

 

 

MEY KAMIŞI İMALATI

 

kamis

Mey kamışları tatlı su kamışından yapılır. Üzerine rahat çalıma, sesi ayarlamaya ve akortlamaya yarayan kıskaç takılır. Ayrıca, kamış çalınmadığı zaman kıskaca benzeyen daha dar ve uzun, ağızlık denilen bir parça, kamışın üst  tarafına takılır.

kamis_safhalari

Kamış boyları ortalama olarak 80mm ile 150 mm., kamış ağzı ise 20mm ile 40mm arasında değişmektedir. Mey'e ses özelliğini veren uzun ve geniş kamışıdır. Boğumlarından kesilen kamış'ın bir ucu yassıltılarak, ağza alınmak üzere düzeltilmiştir. Diğer ucu da, kamışın orijinal biçiminde, yuvarlak bırakılmıştır.

 

Zaman içerisinde kamış yapısında bazı değişiklikler olmuştur. Eskiden kamışlar alt bölgeye yakın yerden iplik ile boğum yapılarak kullanılırdı. Bu durumu, kamış yapımcısı ve yorumcu Şehamettin Tekin de doğrulamıştır.

Araştırmacı Demirsipahi de, Mey kamışlarını hem bağlı hem de kıskaçlı olarak çizmiştir. Bir başka ilginç durum da Helenistik Dönem Mısır'ına ait aulos ve monaulos kamışlarının boğumlu olmasıdır.

kamis_masada

 

s_tekin01

Şehamettin Tekin

Mey kamışları, tıpkı mey gövdelerinde olduğu gibi, çalıcıları tarafından yapılmıştır. Geçmişten günümüze değin mey çalımının çok yaygın olduğu Erzurum ilimizde dahi, mey kamışı yapıcısına rastlanılmamıştır. Değişen yaşam koşulları ve çalıcıların çoğalması ile birlikte, çalıcıların veya bu çalgıyı sevenlerin bazıları kamış yapım işine yönelmeye başlamışlardır. Bilinen en eski kamış yapımcısı Şehamettin Tekin'dir. Tekin şu anda kamış yapamayacak kadar yaşlıdır. Tekin, kamış yapmayı Ağa Taştan'dan  öğrendiğini ve şu anda kullanılan kamış şekillerinin ona ait bir ekol olduğunu söylemiştir.

 

 

Biz burada, günümüzde yüksek kaliteli Mey kamışı imal eden Ali Zeynel Çiftçi (Antakya) ve Adem Ceylan'ın (İstanbul) imalat safhalarından fotoğraflar vereceğiz:

 

 

zeynel27

Ali Zeynel Çiftçi

zeynelmuzik@hotmail.com
zeynelmuzik@mey.gen.tr

facebook

Kültür Miras Kitapevi ve Kafe
Atatürk Caddesi 23 Temmuz İş Hanı no: 27 Antakya / Hatay

Tel: 0326-227 51 81
GSM:0535-851 15 69

ademceylan

Adem Ceylan

Atatürk Oto San. Sit.
2. Kısım 24. Sok. No:905
Maslak, İstanbul

Tel: 0212-286 11 78
GSM:0532-315 84 59


 

 

 

 

 

Mey Gövdesi İmalatı

English