MEY
   

 

Songül Karahasanoğlu

 

(Özgeçmişi bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.)


songul02.jpg (69,3kb)
24 Haziran 1961'de Muş'ta doğdu. Lisans eğitimini 1989 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nın Temel Bilimler Bölümü'nde, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı'nda tamamladı.

1991 senesinde, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, "Hüseyni Makamında Mey İçin Gezintiler" isimli tezi ile yüksek lisans çalışmasını bitirdi. S.Yeterlik çalışmasını ise, 1993 senesinde, aynı enstitüde, "Mey ve Mey Üzerine Yeni Arayışlar" isimli tezi ile tamamladı. 1985-1989 yılları arasında Besteci Timur Selçuk ile Klasik ve Modal Armoni ve besteci Sarper Özhan ile Form Bilgisi ve Müzik Tarihi; 1986-1989 yılları arasında da Aydın Büke ve Yusuf Berrak ile Flüt çalıştı. Eylül 2001-Şubat 2002 arasında, Uzun süreli Yurt Dışı Araştırma görevi ile Kanada / York Üniversitesi'nde bulundu.

1989'dan beri, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor. 2001-2002 yıllarında Çalgı Eğitim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı ve 2002-2006 yıllarında Müzikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kasım 2009'da profesör oldu. Halen, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi Bölüm Başkanlığı ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.
 
songul04.jpg (113kb)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

A-1 Karahasanoğlu S. ve Skoog G. “Synthesizing Identity: Gestures of Filiation and Affiliation in Turkish Popular Music” Asian Music ( Arts & Humanities Citation Index) , Sayı: 40/2, 52 – 71, 2009

A-1 Karahasanoğlu S. ve Skoog G. “Innovative Neglect: Contextual Divergence and the Development of Mey in Turkey” Journal of the American Musical Instrument Society (Arts & Humanities Citation Index) (2009/4 basılacak)

A-3 Karahasanoğlu S., "Türk Müziğinde Uygulama -Kuram Sorunları ve Çözümleri Uluslar arası Çağrılı Kongresi" Sonuç Raporu, İstanbul İTÜ Maçka Kampüsü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, 2009

A-2 Karahasanoğlu S.,“A Comparative View of the Mey, Balaban, and Duduk” Akademik Araştırmalar Dergisi” (EBSCO Elektronik Veri tabanı, The Journal of Academic Studies in Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Index Islamicus) Sayı 37, 129-143, 2008

A-2 Karahasanoğlu S., “Halk Müzikleri ve Türkiye’de Halk Müziğine Bir Bakış” Folklor Edebiyat Dergisi” (MLA Folklore Bibliography Index) , Sayı 54, 201–208, 2008

A-2 Karahasanoğlu S., “Popülerleşme Sürecinde Bir Halk Çalgısı: Mey” Folklor Edebiyat Dergisi Popüler Müzik Özel Bölümü, Sayı-36 127-130, 2003

A-2 Karahasanoğlu S.,“The Collection of Turkish Folk Music and Its Current  Situation”  An International Journal of Ethnography (Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography, Elsevier GEO Abstracts, International Bibliographies IBZ and IBR, MLA International Bibliography, SCOPUS, Sociological Abstracts), Worldwide Political Science Abstracts, Sayı: 47(1–2), 255–262, 2002

A-2 Karahasanoğlu S., “Mey Gövde ve Kamış Yapımı” Folklor Edebiyat Dergisi”, Sayı 32, s.205–214, 2002

A-2 Karahasanoğlu S., “Havada Bulut Yok Türküsü Üzerine Üç Saptama” Folklor Edebiyat Dergisi, Sayı 29, s. 355-361, 2002

A-2 Karahasanoğlu S., “Osmanlı Dönemi Halk Müziği Örneklerine Bir Bakış”, “Osmanlı” Cilt 10, Yeni Türkiye Yayınları, s. 735-738, 2000

A-2 Karahasanoğlu S., “Muş Halk Mutfağı” Folklor Edebiyat Dergisi Halk Bilim Özel Sayısı, s.277-284, 2000

Uluslararası bildiriler:


Tam metin :
Karahasanoğlu S., “A Comparative view of the Mey, Balaban and Duduk as Organological Phenomena” 38. ICANAS, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 2009, s. 437-447  

Karahasanoğlu S., “Medyanın Halk Kültürüne Etkisi Üzerine Bir Örnek İnceleme” Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul 2005, Motif Vakfı yayınları, s. 156–167

 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Karahasanoğlu S., Islamic Resurgence in the Age of Globalization: Emotion or Music Market in Turkey,  Musical Traditions in the Middle East Conference, Leiden University, Hollanda, Aralık, 2009

Karahasanoğlu S.,  “Remembering the “Ottoman” in Modern Times: Conflict and Change in Religious Music in Turkey” Musical Societies and Politics: Ottoman and Early Republican Turkey in its European Context, Istanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Ekim, 2009

Karahasanoğlu S.,  “Roma Musicians: Conflict and Change in Music Market in Turkey” usICTM 5th Meeting of the Study Group Music and Minorities, Prag, Mayıs 2008

Karahasanoğlu S.,  “A Consequence Of Popular Choice in Turkish Music; Phrygian Mode” , IASPM 14th Kongresi, Universidad Iberoamericana - Mexico-City – Meksika, Haziran 2007

Karahasanoğlu S., &Gözaydınİstar, “Mobilizing Religious Sentiments By Music: Politics? Marketing? Both? The European Consortium for Political Research (ECPR) “Religion and Politics: Conflict or Cooperation”  University of Helsinki, Finlanda, Mayıs 2007

Karahasanoğlu S., “Comparison on Traditional and Contemporary Islamic Music in Turkey” , The Society for Ethnomusicology, 51st annual meeting, Hawaii, ABD, Kasım 2006

Karahasanoğlu S., “Türk Halk Müziği Değişim Sürecine Bir Örnek: Muş”, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Türkiye, Haziran 2006 (basım aşamasında)

Karahasanoğlu S., Akat A.“Çepni Türklerinin Karadeniz Bölgesi Müziğindeki Yeri ve Önemi” , Uluslararası Trabzon ve Çevresi Kültür  ve Tarih Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, Mayıs 2006 (basım aşamasında)

Karahasanoğlu S.,“ Popular Islamic Music In Turkey”, The Local, the Regional, and the Global in the Emergence of Popular Music Cultures, Kopenhag Üniversitesi, Danimarka, Ekim 2005

Karahasanoğlu S.,“ Türkiye’de İslami Müziğin Değişen Yüzü ve Popülerleştirilmesi”  Müzikte Temsil ve Müziksel Temsil Uluslararası Kongresi  İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü, İstanbul Türkiye, Ekim 2005
Karahasanoğlu S.,“ Modification Process of a Folk Instrument in The Wake of Picken’s Studies in Turkey”  AMIS (The American Musical Instrument Society) Konferansı, Las-Vegas ABD, Mayıs 2005
Karahasanoğlu S.,“ Impact of Traditional Music on Popular Music Practices in Turkey”  8th Congress of SIEF and 3d Congress of ADAM, France, Nisan 2004
Karahasanoğlu S.,“ A Comparative View Of The Mey, Balaban, And Duduk As Organological Phenomena And Representatives Of Differing Musical Systems” 37th ICTM World Conference, Çin, Ocak 2004

Karahasanoğlu S.,“ The Sad Folk Songs On Soldiers Died in Yemen in Anatolian Musical Culture ” International Ballad Conference (KfV) Texas, ABD Haziran 2003

Karahasanoğlu S., “Medyanın Halk Kültürüne Etkisi Üzerine Bir Örnek İnceleme” Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi, Sakarya, Aralık 2002

Karahasanoğlu S., “The Metamorphosis of the Mey” British Forum for Ethnomusicology Annual Conference, Nisan 2002

Karahasanoğlu S., “The Mey: Turkish Folk Music Instrument”, “York University Colloquim Series. Kanada Ocak 2002

Karahasanoğlu S.,“The Collection of Turkish Folk Music and Its Current  Situation” International Ballad Conference(SIEF) Budapeşte, 2001

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerin basılan özetleri:

Karahasanoğlu S.,  “Roma Musicians: Conflict and Change in Music Market in Turkey” ICTM 5th Meeting of the Study Group Music and Minorities, Prag, Mayıs 2008

Karahasanoğlu S.,  “Karşılaştırılmalı Bir Çalışma: Mey, Balaban ve Duduk” 38. ICANAS Kongresi”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, Ekim 2007

Karahasanoğlu S., “A Consequence Of Popular Choice in Turkish Music; Phrygian Mode” , IASPM 14th Kongresi, Universidad Iberoamericana - Mexico-City – Meksika, Haziran 2007

Karahasanoğlu S., “Comparison On Traditional And Contemporary Islamic Music In Turkey” The Society for Ethnomusicology, 51st annual meeting, Hawaii, ABD  Kasım 2006

Karahasanoğlu S.,“ Popular Islamic Music In Turkey”, The Local, the Regional, and the Global in the Emergence of Popular Music Cultures, Kopenhag Üniversitesi, Danimarka, s. 39, Ekim 2005

Karahasanoğlu S.,“ Türkiye’de İslami Müziğin Değişen Yüzü ve Popülerleştirilmesi”  Müzikte Temsil ve Müziksel Temsil Uluslararası Kongresi  İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü, İstanbul Türkiye, s.22, Ekim 2005

Karahasanoğlu S.,“ Modification Process of a Folk Instrument in The Wake of Picken’s Studies in Turkey”  AMIS (The American Musical Instrument Society) Konferansı, Las-Vegas ABD, Mayıs 2005

Karahasanoğlu S.,“ Impact of Traditional Music on Popular Music Practices in Turkey”  8th Congress of SIEF and 3d Congress of ADAM, France, Entre Autres, Rencontres et Conflits en Europe et en Mediterranee, s. 336, Nisan 2004

Karahasanoğlu S.,“ A Comparative View Of The Mey, Balaban, And Duduk As Organological Phenomena And Representatives Of Differing Musical Systems” 37th ICTM World Conference, Conference Contributions- Abstracts, s.75-76, Çin, Ocak 2004

Karahasanoğlu S.,“ The Sad Folk Songs On Soldiers Died in Yemen in Anatolian Musical Culture ” International Ballad Conference (KfV) Texas, ABD Haziran 2003

Karahasanoğlu S., “The Metamorphosis of the Mey” British Forum for Ethnomusicology Annual Conference, Nisan 2002

Karahasanoğlu S.,“The Collection of Turkish Folk Music and Its Current  Situation” International Ballad Conference(SIEF) Budapest 2001.

Uluslararası Kitap


Kitap İçinde Bölüm

Karahasanoğlu S., “Meşk: The Traditional Teaching System of Turkish Music” Master- Apprentice Relationship in Music of the Turkic Speaking World, Vienna Academy of Science, Austria, 2009

 

Ulusal Araştırma Makaleleri

Karahasanoğlu S., Çolakoğlu G., Armudi Kemençe; Farklı Toplumlar, farklı işlevler ve farklı sosyal kimlikler, itüdergisi/b sosyal bilimler, 5/2,  45-57, 2008

Karahasanoğlu S., Şenel S., Çınar S., Kadın aşıkların aşık sanatı içinde toplumsal rolleriyle konumlanma problemleri.,  itüdergisi/b sosyal bilimler, 5/2,  35-45, 2008

Karahasanoğlu S., Gözaydin İ., Popüler Dini Musiki, Aralık Dergisi, Sayı 2, s. 30-43, 2008

Karahasanoğlu S., “Muş Manileri” Motif Dergisi, Sayı 29, 16-20, 2002

 

Ulusal Bildiriler

Tam metin

Karahasanoğlu S., “ Osmanlı-Yemen Savaşları ve Anadolu Kadının Ağzından Yemen Türküleri”, Yeditepe Üniversitesi, “Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma” Sempozyumu, İstanbul 2004, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, Cilt:2, s.255-265

Karahasanoğlu S., “Türk Popüler Müziği İçinde kullanılan Türk Müziği Çalgıları”, Popüler Müzik Pratikleri Sempozyumu PMAD (Popüler Müzik Araştırmaları Derneği), Popüler Müzik Yazıları, Cilt 1-Sayı 1, İzmir 2003, s. 127-140

Karahasanoğlu S., “Muş İli Halk Müziği Derlemesinin Öyküsü” II.Müzikoloji Sempozyumu, İzmir 2000, s. 29-33,

Karahasanoğlu S., “Türk Müziği Eğitim Tarihinde Mey Çalgısının Yeri”,  “6. Türk Müziği Günleri” Sempozyumu, İstanbul 2000, s.197-202

Özet

Karahasanoğlu S., “ Osmanlı-Yemen Savaşları ve Anadolu Kadının Ağzından Yemen Türküleri”, Yeditepe Üniversitesi, “Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma” Sempozyumu, İstanbul, Mart 2004

 

 

 

method.jpg

Ulusal Kitap:

Karahasanoğlu S.,  “Mey ve Metodu” İnkılap Kitapevi- İstanbul, 1996


Karahasanoğlu S., “Muş Türküleri ve Oyun Havaları” Yalım Yayıncılık, İstanbul, 2008

Belgesel Film:

1998 TRT Ankara Televizyonu "Mey'in Hatırlattıkları", Danışmanlık, (Süresi: 57' 40'')songul05.jpg (157kb)

 

Yurtdışı sahne icraları:

Karahasanoğlu S., Mey, ile birlikte Middle Eastern Ensamble University of Texas at Austin ABD, 25 April 2009

Karahasanoğlu S., Mey, ile birlikte Middle Eastern Ensamble University of Texas at Austin ABD, 13 Kasım 2008

Karahasanoğlu S., Mey, Ş. Beşiroğlu Kanun, N. Kaygusuz Kemençe,  Middle East Music Ensemble ile birlikte  Chicago University, Department of Music, ABD, Mayıs 2005

Karahasanoğlu S., Mey, Ş. Beşiroğlu Kanun, M.E..Bitmez ud, N. Kaygusuz Kemençe, A. Özel kemençe, H.Tuncer bendir.  “Three wiews of Turkish music” İTÜ Istanbul Spectral Music Conference, Mustafa Kemal Anfisi, Kasım 2003

Karahasanoğlu S., Mey, Dr. Irene Markoff-Bağlama ve vokal, Dr. Rob Simms-Ney ve Darbuka- “A concert of the Turkish Traditional Music” York University, Kanada,  Mclaughlin Performance Hall, Ocak 2002

Karahasanoğlu Ata Songül. Mey konseri. Society for Ethnomusicology The 46th Annual Meeting, Detroit, Amerika Birleşik Devletleri, 2001

Ulusalarası Etkinlikler (CD, VCD, DVD)
Ulusal kuruluşların yapımı olan CD vb. yayınlarda ses veya saz ile topluluk üyesi:


Spectral World Musics kongre bildirileri kitabına eşlik eden CD’de yer alan Robert Reigle’ın eserinin konser kaydında orkestra üyesi.  


Reigle, Robert and Paul Whitehead (eds.).  2008.  Spectral World Musics: Proceedings of the Istanbul Spectral Music Conference.  Istanbul: Pan Yayıncılık.  Compact Disc 1, Track 1:  “Three wiews of Turkish music” Songül Karahasanoğlu, Mey 

Yurtiçi sahne icraları:

Karahasanoğlu Ata S., Mey Açıklamalı Konser, Maçka G Amfisi, Mayıs 2002

Karahasanoğlu Ata S., Öğrencileri Konserleri.(Mey),1999-2001

Karahasanoğlu Ata S.,(Flüt), Yelda Özgen(Viyolonsel), Bank-Sen Genel Merkez Binası  6 Mart1993

Karahasanoğlu Ata S., “Anatolia”grubu (Flüt),  İ.T.Ü. Maçka Kampus Konser Salonu 8 Mart 1993

Karahasanoğlu Ata S., “Anatolia” grubu (Flüt), İ.T.Ü. Maçka Kampus Konser Salonu 8 Nisan Konseri 1993

Karahasanoğlu Ata S., “Anatolia” grubu(Flüt), Cemal Reşit Rey Konser Salonu 4 Şubat Konseri 1993

Karahasanoğlu Ata S.,Bakırköy Belediye Orkestrası (Flüt), Bakırköy İncirli Sineması ve Açıkhava Konserleri 1989–1992

Karahasanoğlu Ata S., “Selenler” grubu (Mey, Flüt), Açıkhava Tiyatrosu İstanbul 1985

 

Kuruma bağlı icracılık:

1989–1992 Bakırköy Belediye Orkestrası’nda Flüt İcracısıPanel, Tebliğ, Söyleşi:

“Elektronik Kaynaklarda Araştırma Yapmak” İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 2006-2007 Bahar Dönemi, Temel Bilimler Bölümü Müzik Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Konferans veren: Doç. Songül Karahasanoğlu
 
“Günümüzde Halk Müziği ve Alan Araştırması” T.C. Yeditepe Üniversitesi, 2005–2006 Akademik Yılı Bahar Dönemi, Antropoloji Bölümü Kolokyumları, Konferans veren: Doç. Songül Karahasanoğlu

“Müzikte Nitelik” İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı - Katılımcılar: Prof. Mutlu Torun, Prof. Dr. Edip Günay, Doç. Songül Karahasanoğlu, Hasan Saltık, Doç. Hande Birkalan Gedik, Nisan.2005

“Pop-Arabesk-Pop” İTÜ MIAM SUNAR Paneller ve Söyleşiler- Katılımcılar: Doç. Songül Karahasanoğlu, Naim Dilmener, Aralık 2004

“Toplumsal Yaşamda Müzik” Katılımcılar: Prof. Dr. Edip Günay, Songül Karahasanoğlu, Antropoloji Derneği Etkinlikleri Feronya Oteli-İstanbul- 2001

Uluslararası Konferans

Karahasanoğlu S., “Islamic Popular Music in Turkey” University of Texas at Austin ABD,  2009

Uluslararası Çalıştay

Karahasanoğlu S., Beşiroğlu Ş., Kaygusuz N, “ Turkish Folk and Art Music” workshop (Çalıştay 2:30-4:00 saatleri arasında) MEHAT Konferansı (The Middle East History and Theory Conference) Chicago, ABD 14.Mayıs 2005

 

 

 

 

English