MEY
   


HAVADA BULUT YOK TÜRKÜSÜ ÜZERİNE ÜÇ SAPTAMA , Folklor/Edebiyat cilt VIII sayı 29 , 2002
MEY GÖVDE VE KAMIŞ YAPIMI, Folklor/Edebiyat cilt VIII sayı 32 , 2002
YEMEN TÜRKÜSÜ, Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Aralık 2002, Sakarya
OSMANLI DÖNEMİ HALK MÜZİĞİ ÖRNEKLERİNE BİR BAKIŞ, Osmanlı 10 Kültür ve Sanat, Yeni Türkiye Yayınları
MEDYANIN HALK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR İNCELEME: MUŞ, Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Aralık 2002, Sakarya
INNOVATIVE NEGLECT: CONTEXTUAL DIVERGENCE AND THE DEVELOPMENT OF THE MEY IN TURKEY, The Galpin Society Journal LXIV(2011), Sayfa: 201-207 (G. Skoog ile birlikte).